Technology & Innovation

Een zeer belangrijk onderdeel van Synbra’s innovatieve kracht is Synbra Technology in Etten-Leur. Synbra Technology is niet alleen het technologiecentrum, maar produceert ook de grondstoffen voor de verwerkende bedrijven. Deze eigen productie stelt ons in staat zeer concurrerend te zijn. Wij kunnen niet alleen een hoge kwaliteit garanderen door de beheersing van de hele keten van grondstof tot eindproduct, maar er is ook een intensieve uitwisseling op het gebied van innovaties tussen Synbra Technology en onze clusters. Dit leidt vaak tot belangrijke verbeteringen in materialen en producten.

De unieke eigenschappen van EPS
Sommige toepassingen vragen om de inzet van speciale materialen, zoals EPP, echter de meeste Synbra producten worden gemaakt van EPS. Dit materiaal is erg veelzijdig en heeft vele uitzonderlijke eigenschappen:
 • gunstige prijs/kwaliteitsverhouding
 • licht in gewicht en ongevoelig voor vocht
 • gemakkelijk te verwerken
 • drukvast
 • vormvast
 • ongekend aantal toepassingen
 • veilig te gebruiken
 • er komen geen gevaarlijke stoffen vrij gedurende productie en toepassing

Recycling, een serieuze zaak
Synbra is zich bewust van haar verantwoording voor het milieu en zet zich hiervoor ook daadwerkelijk in. Dit uit zich in de opzet van eigen recycling units waar wij gebruikte EPS producten verwerken tot nieuwe grondstof voor (geëxpandeerde) polystyreenproducten. Verder participeert Synbra in verschillende (inter)nationale recyclingprojecten, zoals EPS Gardentrays International.

Synbra en het milieu
Het milieu telt bij Synbra. Het is een integraal onderdeel en een vanzelfsprekend facet van het kwaliteitsbeleid. Dat begint al bij de grondstof EPS: deze is en was altijd al CFK-vrij. Bovendien:

 • EPS bestaat voor 98% uit lucht en voor slechts 2% uit kunststof.
 • EPS verschaft een belangrijke bijdrage aan energiebesparing en aan de reductie van CO2 emissie.
 • EPS bespaart fossiele brandstoffen
 • EPS is 100% recyclebaar
 • EPS is te verbranden zonder nadelige reststoffen
 • EPS is grondwaterneutraal
 • EPS bevat geen bindmiddelen

Kennis omzetten in technologie
Technologie in creativiteit. Creativiteit in innovatie. Ontwerpteams, die profiteren van de beschikbare kennis over de materialen, procestechnologische kennis, testfaciliteiten en een eigen laboratorium. EPS varianten met betere isolerende eigenschappen of producten die bestand zijn tegen hogere temperaturen zijn voorbeelden van belangrijke innovaties van Synbra Holding.

Van ideeën naar oplossingen
Zorgen dat de klant tevreden is. Cad/Cam ontwerpmogelijkheden maken een snelle vervaardiging van prototypen mogelijk, ter goedkeuring door de klant. Mechanische testprogramma’s zorgen voor meer zekerheid zodat het proces van ontwerp tot eindproduct met vertrouwen uitgevoerd kan worden.